0,00 zł
Strona głównaRegulamin
AMETYSTOWA KOMNATA - herbata super owocowa
Szybki podgląd
12,99 zł
BAKALIOWA UWERTURA Herbata owocowa FIGI morele śliwki
Szybki podgląd
10,90 zł
KUKUŁKOWA - KAWA ARABIKA smakowa Kukułka
Szybki podgląd
10,90 zł
Pu-erh Mango i Pomarańcza - herbata czerwona aromatyzowana
Szybki podgląd
8,99 zł
ZESTAW kawy na prezent w lnianym / satynowym worku - kawy smakowe 5 szt
Szybki podgląd
79,90 zł
MANGO TANGO - KAWA ARABIKA smakowa Mango
Szybki podgląd
10,90 zł
CASABLANCA pu-erh - herbata czerwona (50 g) MALINY JEŻYNY
Szybki podgląd
9,90 zł
IMBIR - AROMAT SPOŻYWCZY bez Cukru i bez Tłuszczu IMBIROWY
Szybki podgląd
7,99 zł
WINOGRONOWY - aromat spożywczy WINOGRONO CZERWONE bez cukru i tłuszczu
Szybki podgląd
7,99 zł
RENIFER RUDOLF -  herbata czarna NA PREZENT 50 g torebka
Szybki podgląd
10,90 zł
WESOŁYCH ŚWIĄT - herbata czarna w rożku NA PREZENT, rożek z hebatą
Szybki podgląd
10,90 zł
LOVE STORY - HERBATA OWOCOWA truskawki, papaja, ananas
Szybki podgląd
9,90 zł
GOŹDZIKI W POMARAŃCZY - HERBATA OWOCOWA 50 g
Szybki podgląd
8,99 zł
KWIAT MIŁOŚCI ( LICHI BALL ) - BIAŁA HERBATA KWITNĄCA
Szybki podgląd
5,99 zł
PRZY KOMINKU - herbata owocowa w rożku na prezent, rożek z herbatą
Szybki podgląd
10,90 zł
Herbata biała FUJIAN MALINOWA rozgrzewająca
Szybki podgląd
12,99 zł
Znajdziesz nas:

Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.1000smakowswiata.pl

§ 1

Słowniczek Regulaminu

 

Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.1000smakowswiata.pl z dnia 01.08.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami w szczególności zmianami podyktowanymi wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.1000smakowswiata.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Wojciecha Meller prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

 

Firma Usługowa SPEDO przy ulicy Spółdzielczej 77, 11-001 Dywity, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Dywity w dniu 12 maja 2009 roku pod numerem 2132

NIP: 739-316-78-28, Regon: 280089572

e-mail: biuro@1000smakowswiata.pl

nr telefonu 604 957 604

konto nr

40 2490 0005 0000 4530 6062 9018 Alior Bank

  (w tytule przelewu proszę podawać numer ID zamówienia); Wyżej wskazane dane identyfikujące przedsiębiorcę są również właściwe przy ewentualnym procesie reklamacyjnym.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują zakupów w Sklepie internetowym;

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Ochrona danych osobowych (szczegóły w Polityce Prywatności)

 

1. Dane osobowe klientów Sklepu internetowego są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy

b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy Klient ma prawo do dostępu oraz kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 3

Opisy i zdjęcia produktów

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego, kierowane przez Sklep internetowy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

§ 4

Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.1000smakowswiata.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Do ceny zakupu doliczany jest koszt przesyłki towaru pod adres wskazany przez Klienta, którego wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki, ilości zakupionego towaru oraz jego wagi i objętości. Szczegółowe zasady wyliczenia kosztów przesyłki określa § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostawy obciążają Klienta.

 

§ 5

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane najbliższego dnia roboczego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze Sklepu Internetowego a informacja o planowanych przerwach technicznych zostanie umieszczona na stronie głównej Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy oraz pocztą elektroniczną.

3. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep internetowy, Klient wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu internetowego. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

4. Koniecznym elementem zamówienia jest:

a) podanie zamawianego produktu znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego,

b) podanie adresu, na jaki ma być dostarczony produkt,

c) podanie informacji czy Sklep Internetowy ma wystawić fakturę VAT,

d) podanie sposobu płatności,

e) podanie sposobu dostawy z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

f) podanie prawidłowego adresu e-mail Klienta,

g) podanie numeru telefonu,

h) akceptacja Regulaminu,

i) kliknięcie  w przycisk złożenia zamówienia oznaczony słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Sklep Internetowy po otrzymaniu zamówienia zawierającego wszystkie konieczne elementy (zawarte w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu) potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą e-mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sklepem internetowym.

6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji ani nie jest chwilą zawarcia umowy.

7. W przypadku braku dostępności określonego towaru/towarów czy to asortymentu, czy żądanej przez Klienta ilości, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie powiadamiany telefonicznie lub e-mailowo. W tej sytuacji Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego przyjęciu oraz potwierdzeniu i po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Sklepu Internetowego w 

40 2490 0005 0000 4530 6062 9018 Alior Bank


 , chyba że Klient wybrał opcję dostawy za pobraniem zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. Klient zobligowany jest dokonać płatności ceny, powiększonej o koszty przesyłki w formie przez siebie wybranej niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, nie później niż w ciągu 7 dni. Termin realizacji zamówienia szczegółowo określa § 6 ust. 2 Regulaminu.

9. Klient do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować.

 

§ 6

Warunki Dostawy

 

1. Produkt kupiony w Sklepie internetowym zostanie dostarczony za pośrednictwem kuriera INPOST oraz paczkomatów INPOST.

2. Czasem realizacji zamówienia jest czas od chwili zawarcia umowy do chwili otrzymania go przez Klienta, na który składa się:

a) kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki;

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Orientacyjny czas realizacji zamówienia w zależności od wybranego sposobu dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych (czas na kompletowanie towaru i przygotowanie wysyłki + czas doręczenia przez firmę specydyjną) i jest każdorazowo podawany przy składaniu zamówienia przez Klienta. Czas realizacji zamówienia zaczyna biec od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu internetowego płatności całości ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Klient wybrał opcję dostawy za pobraniem zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

3. Koszt wysyłki uzależniony jest od CENNIKA PRZESYŁEK i jest obliczany automatycznie przy składaniu zamówienia..

 

4. Jeśli łączna wartość nabywanych towarów przekroczy 150 zł to Klient zwolniony jest z opłaty za dostawę przy zamówieniach z przedpłatą.

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, a o ewentualnych usterkach czy też niedoborach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

 

§ 7

Sposób zapłaty

 

1. Klient z chwilą zawarcia umowy jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony produkt/produkty powiększonej o stosowne koszty wysyłki określone w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) Przed wydaniem (wysyłką) towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego (tzw. przedpłata),

b) W momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika (tzw. pobranie przy odbiorze przesyłki).

3. Sklep internetowy może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep internetowy, tj. Wojciecha Meller prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa SPEDO przy ulicy Spółdzielczej 77, 11-001 Dywity; e-mail: biuro@1000smakowswiata.pl; nr telefonu 604 957 604 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Firma Usługowa SPEDO

Wojciech Meller

ul. Spółdzielcza 77

11-001 Dywity

biuro@1000smakowswiata.pl

nr telefonu 604 957 604

 

            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

* - niepotrzebne skreślić

5. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 4 nie jest obowiązkowe.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sklep internetowy wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi internetowemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sklep internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.  Ze względu na charakter i rodzaj towarów oferowanych przez Sklep internetowy do sprzedaży prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

§ 9

Procedura reklamacji

           

1. Sklep internetowy zobowiązuję się dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od jakichkolwiek wad.

2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady Sklep internetowy ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z regulacją art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Wady należy zgłosić Sklepowi internetowemu przy użyciu jednego, kilku lub wszystkich podanych przez Sklep internetowy sposobów porozumiewania się (np. list polecony, telefon lub mail) na adres Firma Usługowa SPEDO Wojciech Meller, ul. Spółdzielcza 77, 11-001 Dywity, biuro@1000smakowswiata.pl; nr telefonu 604 957 604, wskazując jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz wysuwając żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia i informuje Klienta o wyniku postępowania.

4. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

5. Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Upływ wskazane w zdaniu poprzednim terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep internetowy wadę podstępnie zataił.

6. Jeżeli określony przez Sklep internetowy lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu do stwierdzenia wady, o którym mowa w § 9 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W terminach określonych w zdaniach poprzednich Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem a Wojciechem Meller prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa SPEDO.

2. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) Sklepu Internetowego na 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta miała by obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.

5. Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Sklepu internetowego, tj. Dywitach. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, jak również Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Sklep internetowy - kawa, herbata, aromaty (@1000smakowswiata)

Dostosuj Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl